Contact Information

Administrative Contact

Ms. Beibei He
Email: sshedp2017@163.com
Phone: +86 0731-84573271
Mailing Address: 109 Deya Rd. Changsha, Hunan, 410073, China

Local Organization Committee

Zengxiu Zhao
Jiaolong Zeng
Jiayu Dai
Zhihui Lv
Yongqiang Li
Cheng Gao
Jing Zhao
Dongdong Kang
Xiaowei Wang